Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach
Szukaj:
2015


Konsultacje 6/2015 - wyniki
Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag wraz ze stanowiskiem Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny dotyczące projektu Uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) w roku 2016"
2015-10-20 08:33:17(383 KB)Więcej...
Konsultacje 6/2015
Zarządzenie ws. konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu Uchwały w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) w roku 2016"
2015-10-01 13:57:00(5304 KB)Więcej...
Konsultacje 5/2015 - wyniki
Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag wraz ze stanowiskiem Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny, dotyczące projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy Szczekociny ws. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Szczekociny przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
2015-09-29 11:14:03(393 KB)Więcej...
Konsultacje 5/2015
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Szczekociny przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
2015-09-08 18:53:37(4871 KB)Więcej...
Konsultacje 4/2015
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach, organizator podaje informację o zamiarze likwidacji Filii Nr 1 Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach
2015-04-27 10:21:44(1054 KB)Więcej...
Konsultacje 3/2015
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach, organizator podaje informację o zamiarze likwidacji Filii Nr 4 Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach
2015-04-27 10:16:16(996 KB)Więcej...
Konsultacje 2/2015 - wyniki

Wyniki konsultacji obejmujące projekty uchwał w sprawie:

a)wyboru metody ustalenia  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

b) szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów.

c) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

d) regulamin utrzymania i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczekociny
2015-03-24 12:45:10(424 KB)Więcej...
Konsultacje 2/2015

Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny z  dnia  12 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miasta i Gminy w Szczekocinach dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Konsultacje obejmują projekty uchwał w sprawie:

a)wyboru metody ustalenia  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

b) szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów.

c) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

d) regulamin utrzymania i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczekociny.

2015-03-17 13:40:41(4970 KB)Więcej...
Konsultacje 1/2015 - wyniki
Wyniki konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy Szczekociny ws. ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Szczekociny jest organem prowadzącym
2015-03-10 14:36:01(339 KB)Więcej...
Konsultacje 1/2015
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny ws. zarządzenia z mieszkańcami Gminy Szczekociny konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy Szczekociny ws. ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Szczekociny jest organem prowadzącym
2015-02-18 20:50:06(179 KB)Więcej...