Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach
Szukaj:
2015


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pilica o wydaniu postanowienia o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
2015-10-22 12:26:00(380 KB)Więcej...
PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA SZCZEKOCINY NA LATA 2015-2032
2015-10-22 11:31:42(983 KB)Więcej...
Obwieszczenie 7/2015
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
2015-09-03 08:23:38(795 KB)Więcej...
Obwieszczenie 6/2015
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa i rozbiórka słupowej stacji transformatorowej
2015-08-21 15:36:41(737 KB)Więcej...
Obwieszczenie 5/2015
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Szczekociny

2015-07-17 07:45:49(27266 KB)Więcej...
Obwieszczenie 4/2015
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Szczekociny.
2015-07-10 14:25:15(1103 KB)Więcej...
Obwieszczenie 3/2015
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny ws. wszczęcia postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na wniosek Tauron Dystrybucja S.A.
2015-07-02 14:04:37(359 KB)Więcej...
Obwieszczenie 2/2015
Wyłożenie powtórne do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczekociny, w rejonie na wschód od ulicy Żarnowieckiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Termin wyłożenia od 18 marca 2015r. do 20 kwietnia 2015r stosownie do obwieszczenia  / ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny, opublikowanego w dniu 6 marca 2015 r.
2015-03-17 14:35:44(13400 KB)Więcej...
Obwieszczenie 1/2015
Obwieszczenie Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Szczekociny w rejonie na wschód od ul. Żarnowieckiej 
2015-03-06 14:20:43(398 KB)Więcej...