Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach
Szukaj:
2015


Ogłoszenie Nr 2/2015
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Szczekociny
2015-07-17 08:03:14(27266 KB)Więcej...
Ogłoszenie Nr 1/2015
Wyłożenie powtórne do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczekociny, w rejonie na wschód od ulicy Żarnowieckiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Termin wyłożenia od 18 marca 2015r. do 20 kwietnia 2015r stosownie do obwieszczenia  / ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny, opublikowanego w dniu 6 marca 2015 r.
2015-03-17 14:37:27(13400 KB)Więcej...