Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach
Szukaj:
2015


Obwieszczenie Nr 12/2015
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Odzysk odpadów metodą R-3 kompostowanie odwodnionych osadów ściekowych i odpadów ulegających biodegradacji".
2015-10-13 10:45:26(193 KB)Więcej...
Obwieszczenie Nr 11/2015
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa zakładu cynkowania ogniowego wyrobów metalowych tj. wiader, konewek i innych wyrobów metalowych na działce nr ewid. 2035/5 w m. Szczekociny". 
2015-08-25 15:04:31(3801 KB)Więcej...
Obwieszczenie Nr 10/2015
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Odzysk odpadów metodą R-3 kompostowanie odwodnionych osadów ściekowych i odpadów ulegających biodegradacji."
2015-08-11 10:19:53(708 KB)Więcej...
Ogłoszenie
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Szczekociny
2015-07-17 07:59:01(27266 KB)Więcej...
Zawiadomienie Nr 9/2015
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 647031 S w Szczekocinach łączącej drogę krajową DK-78 z drogą DK-46 o długości 1,204 km."
2015-06-02 14:32:25(495 KB)Więcej...
Zawiadomienie Nr 8/2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 647031 S w Szczekocinach łączącej drogę krajową DK-78 z drogą krajową DK-46 o długości 1,204 km".
2015-05-13 11:39:54(758 KB)Więcej...
Obwieszczenie Nr 7/2015
Wyłożenie powtórne do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczekociny, w rejonie na wschód od ulicy Żarnowieckiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Termin wyłożenia od 18 marca 2015r. do 20 kwietnia 2015r stosownie do obwieszczenia  / ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny, opublikowanego w dniu 6 marca 2015 r.
2015-03-17 14:29:44(13400 KB)Więcej...
Obwieszczenie Nr 6/2015
Zawiadomienie stron postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie w obrębie miejscowości Tęgobórz, gmina Szczekociny parku elektrowni wiatrowych "Szczekociny" o łącznej mocy do 4MW, składającej się z dwóch turbin wiatrowych o mocy do 2MW każda, maksymalnej ich wysokości do 190  m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem" o złożeniu odwołania od decyzji znak: GNiOS.6220.1.2013.EW z dn. 23.01.2015r. przez Stowarzyszenie WETO WIATRAKOM.
2015-02-17 14:29:29(662 KB)Więcej...
Obwieszczenie Nr 5/2015
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Elektrownia fotowoltaiczna ROKITNIANKA"
2015-01-30 13:27:52(182 KB)Więcej...
Obwieszczenie Nr 4/2015
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie w obrębie miejscowości Tęgobórz, gmina Szczekociny parku elektrowni wiatrowych "Szczekociny" o łącznej mocy do 4MW, składającego się z dwóch turbin wiatrowych o mocy do 2MW każda, maksymalnej ich wysokości do 190  m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem
2015-01-30 13:07:36(223 KB)Więcej...
Obwieszczenie Nr 3/2015
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa ws. postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Odzysk odpadów metodą R-3 kompostowanie odwodnionych osadów ściekowych i odpadów ulegających biodegradacji"  
2015-01-12 12:20:51(3880 KB)Więcej...
Obwieszczenie Nr 2/2015
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "rozbudowie dwóch budynków obór wraz z budową budynku składowego i silosów magazynowych na działce nr ew. 100/5 w miejscowości Tęgobórz gmina Szczekociny".
2015-01-09 14:58:57(296 KB)Więcej...
Zawiadomienie Nr 1/2015
Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Elektrownia fotowoltaiczna ROKITNIANKA" oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy.
2015-01-05 15:12:41(235 KB)Więcej...