Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach
Szukaj:
2015r


Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015.
2015-11-02 07:42:27(262 KB)Więcej...
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015-2038 MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU
2015-09-07 13:57:43(80 KB)Więcej...
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU
2015-09-07 13:56:15(421 KB)Więcej...
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015r. z art. 37 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2015-08-14 13:10:08(263 KB)Więcej...
Informacja z wykonania budżetu za 2014 r. z art. 37 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2015-05-28 08:34:22(5935 KB)Więcej...
Informacja z wykonania budżetu MiG Szczekociny za I kwartał 2015 w tym kwotę deficytu(nadwyżki)
2015-04-30 23:32:04(515 KB)Więcej...
Sprawozdanie z wynonania budżetu za 2014 rok.
2015-04-21 14:03:21(552 KB)Więcej...
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2015 rok.
2015-02-03 11:34:10(1389 KB)Więcej...
WPF 2015-2038
2014-11-24 14:57:18(173 KB)Więcej...
Projekt budżetu na 2015 rok
2014-11-24 14:56:19(286 KB)Więcej...