Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach
Szukaj:
Komisja Budżetu i FinansówKomisja Budżetu i Finansów

1. Drej Andrzej - Przewodniczący Komisji

2. Orliński Jerzy - Zastępca Przewodniczącego Komisji

3. Adamus Krzysztof - Członek Komisji

4. Czyż Dariusz - Członek Komisji

5. Jędrychowski Jan - Członek Komisji

6. Koźbiał Dorota - Członek Komisji

7. Seweryn Anna - Członek Komisji

8. Koźbiał Dorota - Członek Komisji