Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach
Szukaj:
Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Inicjatyw Gospodarczych


Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Inicjatyw Gospodarczych:

1. Drej Michał - Przewodniczący Komisji

2. Szlęk Andrzej - Zastępca Przewodniczącego Komisji

3. Adamus Krzysztof - Członek Komisji

4. Niechciał Teresa - Członek Komisji

5. Seweryn Anna - Członek Komisji


6. Wyrwał Grzegorz - Członek Komisji

7. Zasada Marek - Członek Komisji