Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach
Szukaj:
Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Terenami, Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej TerenuKomisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Terenami, Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Terenu:

1.Rutkowski Czesław - Przewodniczący Komisji

2. Orliński Marian - Zastępca Przewodniczącego Komisji

3. Drej Michał - Członek Komisji

4. Jędrychowski Jan - Członek Komisji

5. Koźbiał Dorota - Członek Komisji

6. Szlęk Andrzej - Członek Komisji

7. Zasada Marek - Członek Komisji