Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach
Szukaj:
KOMISJE RADY


Komisje działające w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny

Komisja Rewizyjna
Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Terenami, Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Terenu
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska
Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Inicjatyw Gospodarczych
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Komisja Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Zwalczania Klęsk Żywiołowych
Komisja Budżetu i Finansów