Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach
Szukaj:
Samodzielne Stanowisko - Radca Prawny (RP)


Do zadań Radcy Prawnego (RP) należy:

  1. udzielanie Burmistrzowi oraz pozostałym pracownikom Urzędu opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
  2. opiniowanie, dokonywanie oceny legalności i parafowanie projektów aktów prawnych, umów, porozumień, upoważnień i pełnomocnictw,
  3. prowadzenie zbioru aktów prawa powszechnego,
  4. udzielanie wyjaśnień w sprawach obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania Gminy i jej organów,
  5. informowanie w ustalonym trybie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym dotyczącym przedmiotu działania Gminy i Urzędu,
  6. reprezentacja Gminy przed organami administracji i sądami w sprawach wymagających zastępstwa prawnego na podstawie upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza,
  7. opiniowanie upoważnień i pełnomocnictw Burmistrza.

PRACOWNICY:Jacek Mroziński Więcej...